Rozwój Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry Oddziału Muzeum Warszawy wraz z zagospodarowaniem otaczającej przestrzeni

Rozwój Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry Oddziału Muzeum Warszawy wraz z zagospodarowaniem otaczającej przestrzeni

Zadanie „Rozwój Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry Oddziału Muzeum Warszawy wraz z zagospodarowaniem otaczającej przestrzeni” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma charakter wieloaspektowy. Dotyczy zarówno działań służących rozwojowi samej ekspozycji (5 głośników ultra-kierunkowych), jak i działań służących poprawie funkcjonowania przestrzeni otaczającej budynek muzeum (parking wraz ze skarpą).

Obecnie, dla poprawy funkcjonowania przestrzeni otaczającej muzeum w obrębie parkingu, poprawy jego bezpieczeństwa oraz walorów wizualnych, niezbędne jest zagospodarowanie osuwającej się ziemnej skarpy oraz 4 powierzchni wypełnionych piaskiem.

Z kolei zakup na ekspozycję 5 głośników ultra-kierunkowych przyczyni się do jej lepszego funkcjonowania. Na jednolitej powierzchni wystawienniczej, która ma charakter aneksowy, zostaną bowiem w ten sposób stworzone punkty umożliwiające odbiór informacji, bez zakłócania zwiedzania pozostałym osobom.

Ponadto dla utrwalania pamięci o ofiarach zbrodni w Palmirach, zostanie zorganizowany  wieczór poetycko – wspomnieniowy z cyklu „Niech nie zgaśnie pamięć”. Zaproszeni aktorzy zaprezentują na nim wybór utworów poetyckich autorstwa osób spoczywających na cmentarzu, więziennych grypsów, wspomnień współwięźniów. Aktorom będzie akompaniował muzyk, wykonując na skrzypcach utwory muzyczne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu – Miejsca Pamięci Narodowej.

Logo_MKiDN_RP