Realizujemy projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Realizujemy projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie „Rozwój Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry Oddziału Muzeum Warszawy wraz z uzupełnieniem jego oznakowania” dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma na celu powiększanie projektu wystawienniczego Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry.

Muzeum w nowym budynku i z nową ekspozycją istnieje na kulturalnej mapie Warszawy od 2011 roku. Cieszy się ogromnym, nieprzerwanym zainteresowaniem zwiedzających. W roku 2014 placówkę odwiedziło 27.313 (słownie dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzynaście) zwiedzających . Liczba ta jest z roku na rok coraz większa.

Od chwili uruchomienia Muzeum w Palmirach w nowym kształcie, do instytucji zgłaszają się rodziny ofiar i oddają pamiątki po zamordowanych w egzekucjach dokonanych przez niemieckiego okupanta w latach II wojny światowej. Pamiątki te wymagają konserwacji, aby zapobiec ich dalszemu zniszczeniu i by mogły być pokazywane publiczności. W ramach projektu zostaną zakonserwowane 22 obiekty, pochodzące z ekshumacji. Wraz ze wzrostem liczby posiadanych w magazynie eksponatów pojawiła się też możliwość rozszerzenia ekspozycji o kolejne 19 gablot.

Ważnym kierunkiem rozwoju są działania badawcze i dokumentacyjne. W tym celu zostanie zakupiony na potrzeby instytucji sprzęt audio do nagrywania notacji i wspomnień świadków i uczestników historii. Nagrania te będą stanowić zalążek tworzonego przez Muzeum – Archiwum Historii Mówionej. Zapisane w formie cyfrowej notacje posłużą do dalszych prac badawczych oraz do działań edukacyjnych.

Do działań edukacyjnych zaliczyć należy również zorganizowanie w ramach w/w zadania kolejnego już wieczoru wspomnieniowo-poetyckiego z cyklu „Niech nie zgaśnie pamięć”. Zaproszeni aktorzy zaprezentują na nim wybrane utwory poetyckie, literackie i więzienne grypsy autorstwa osób spoczywających na cmentarzu. Wieczór przybliży i utrwali w świadomości odbiorców, szczególnie młodzieży, pamięć o ofiarach.

Ostatnim elementem projektu jest zakup i uzupełnienie oznakowania drogowego (tablic informacyjnych), które ma ułatwić dojazd do placówki. Jest to ważne ze względu na położenie muzealnego budynku w środku Puszczy Kampinoskiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu – Miejsca Pamięci Narodowej.

 

Notatka informacyjna dotycząca projektu Rozbudowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry oddziału Muzeum Warszawy wraz z uzupełnieniem jego oznakowania

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe – Miejsca pamięci narodowej, w Muzeum w Palmirach w 2015 roku, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowano zadanie: Rozwój Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry Oddziału Muzeum Warszawy wraz z uzupełnieniem jego oznakowania.

Syntetyczny opis projektu

Zadanie to jest początkiem realizacji założeń z 2011 roku, z których najważniejsze to stopniowe powiększanie projektu wystawienniczego Muzeum. Projekt ma charakter wieloaspektowy. Dotyczy zarówno działań służących rozwojowi samej ekspozycji (19 szt. nowych, autorskich gablot z prezentowanymi w nich, po przeprowadzonej konserwacji, 22 pamiątkami pozyskanymi od rodzin ofiar), jak i działań o charakterze dokumentacyjno-badawczym (zakup sprzętu do nagrywania świadków historii: rejestratora cyfrowego, zestawów mikrofonów i słuchawek oraz aparatu fotograficznego). Dodatkowym celem jest zorganizowanie wieczoru wspomnieniowo-poetyckiego „Niech nie zgaśnie pamięć”, który przybliży i utrwali w świadomości, szczególnie młodzieży, pamięć o ofiarach. Bardzo istotną kwestią dla Muzeum, położonego w głębi puszczy, jest zapewnienie dobrego oznakowania dojazdu do obiektu, stąd zamówienie i zakup 3 dodatkowych drogowych tablic informacyjnych. Nadto zakupione zostaną: zestaw multimedialny umożliwiający na ekspozycji projekcję filmową/prezentacje multimedialne oraz automatyczny system zraszania

 

roślinności na dachu muzealnego budynku.

 

logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego