Rozwój Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry Oddziału Muzeum Warszawy wraz z zagospodarowaniem otaczającej przestrzeni

Rozwój Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry Oddziału Muzeum Warszawy wraz z zagospodarowaniem otaczającej przestrzeni

Zadanie „Rozwój Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry Oddziału Muzeum Warszawy wraz z zagospodarowaniem otaczającej przestrzeni” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma charakter wieloaspektowy. Dotyczy zarówno działań służących rozwojowi samej ekspozycji (5 głośników ultra-kierunkowych), jak i działań służących poprawie funkcjonowania przestrzeni otaczającej budynek muzeum (parking wraz ze skarpą).

Obecnie, dla poprawy funkcjonowania przestrzeni otaczającej muzeum w obrębie parkingu, poprawy jego bezpieczeństwa oraz walorów wizualnych, niezbędne jest zagospodarowanie osuwającej się ziemnej skarpy oraz 4 powierzchni wypełnionych piaskiem.

Z kolei zakup na ekspozycję 5 głośników ultra-kierunkowych przyczyni się do jej lepszego funkcjonowania. Na jednolitej powierzchni wystawienniczej, która ma charakter aneksowy, zostaną bowiem w ten sposób stworzone punkty umożliwiające odbiór informacji, bez zakłócania zwiedzania pozostałym osobom.

Ponadto dla utrwalania pamięci o ofiarach zbrodni w Palmirach, zostanie zorganizowany  wieczór poetycko – wspomnieniowy z cyklu „Niech nie zgaśnie pamięć”. Zaproszeni aktorzy zaprezentują na nim wybór utworów poetyckich autorstwa osób spoczywających na cmentarzu, więziennych grypsów, wspomnień współwięźniów. Aktorom będzie akompaniował muzyk, wykonując na skrzypcach utwory muzyczne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu – Miejsca Pamięci Narodowej.

Logo_MKiDN_RP

Realizujemy projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Realizujemy projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie „Rozwój Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry Oddziału Muzeum Warszawy wraz z uzupełnieniem jego oznakowania” dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma na celu powiększanie projektu wystawienniczego Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry.

Muzeum w nowym budynku i z nową ekspozycją istnieje na kulturalnej mapie Warszawy od 2011 roku. Cieszy się ogromnym, nieprzerwanym zainteresowaniem zwiedzających. W roku 2014 placówkę odwiedziło 27.313 (słownie dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzynaście) zwiedzających . Liczba ta jest z roku na rok coraz większa.

Od chwili uruchomienia Muzeum w Palmirach w nowym kształcie, do instytucji zgłaszają się rodziny ofiar i oddają pamiątki po zamordowanych w egzekucjach dokonanych przez niemieckiego okupanta w latach II wojny światowej. Pamiątki te wymagają konserwacji, aby zapobiec ich dalszemu zniszczeniu i by mogły być pokazywane publiczności. W ramach projektu zostaną zakonserwowane 22 obiekty, pochodzące z ekshumacji. Wraz ze wzrostem liczby posiadanych w magazynie eksponatów pojawiła się też możliwość rozszerzenia ekspozycji o kolejne 19 gablot.

Ważnym kierunkiem rozwoju są działania badawcze i dokumentacyjne. W tym celu zostanie zakupiony na potrzeby instytucji sprzęt audio do nagrywania notacji i wspomnień świadków i uczestników historii. Nagrania te będą stanowić zalążek tworzonego przez Muzeum – Archiwum Historii Mówionej. Zapisane w formie cyfrowej notacje posłużą do dalszych prac badawczych oraz do działań edukacyjnych.

Do działań edukacyjnych zaliczyć należy również zorganizowanie w ramach w/w zadania kolejnego już wieczoru wspomnieniowo-poetyckiego z cyklu „Niech nie zgaśnie pamięć”. Zaproszeni aktorzy zaprezentują na nim wybrane utwory poetyckie, literackie i więzienne grypsy autorstwa osób spoczywających na cmentarzu. Wieczór przybliży i utrwali w świadomości odbiorców, szczególnie młodzieży, pamięć o ofiarach.

Ostatnim elementem projektu jest zakup i uzupełnienie oznakowania drogowego (tablic informacyjnych), które ma ułatwić dojazd do placówki. Jest to ważne ze względu na położenie muzealnego budynku w środku Puszczy Kampinoskiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu – Miejsca Pamięci Narodowej.

 

Notatka informacyjna dotycząca projektu Rozbudowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry oddziału Muzeum Warszawy wraz z uzupełnieniem jego oznakowania

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe – Miejsca pamięci narodowej, w Muzeum w Palmirach w 2015 roku, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowano zadanie: Rozwój Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry Oddziału Muzeum Warszawy wraz z uzupełnieniem jego oznakowania.

Syntetyczny opis projektu

Zadanie to jest początkiem realizacji założeń z 2011 roku, z których najważniejsze to stopniowe powiększanie projektu wystawienniczego Muzeum. Projekt ma charakter wieloaspektowy. Dotyczy zarówno działań służących rozwojowi samej ekspozycji (19 szt. nowych, autorskich gablot z prezentowanymi w nich, po przeprowadzonej konserwacji, 22 pamiątkami pozyskanymi od rodzin ofiar), jak i działań o charakterze dokumentacyjno-badawczym (zakup sprzętu do nagrywania świadków historii: rejestratora cyfrowego, zestawów mikrofonów i słuchawek oraz aparatu fotograficznego). Dodatkowym celem jest zorganizowanie wieczoru wspomnieniowo-poetyckiego „Niech nie zgaśnie pamięć”, który przybliży i utrwali w świadomości, szczególnie młodzieży, pamięć o ofiarach. Bardzo istotną kwestią dla Muzeum, położonego w głębi puszczy, jest zapewnienie dobrego oznakowania dojazdu do obiektu, stąd zamówienie i zakup 3 dodatkowych drogowych tablic informacyjnych. Nadto zakupione zostaną: zestaw multimedialny umożliwiający na ekspozycji projekcję filmową/prezentacje multimedialne oraz automatyczny system zraszania

 

roślinności na dachu muzealnego budynku.

 

logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego